„Mozilla“ – visiškai lietuviška naršyklė

Šiais visuotinės kompiuterizacijos ir spartaus žengimo informacinės visuomenės link laikais, vis didesnis dėmesys yra skiriamas programinės įrangos lietuvinimui. 2001 m. patvirtintoje Lietuvos nacionalinės informacinės visuomenės plėtros strategijoje, kompiuterių programų pritaikymas mūsų šaliai minimas kaip vienas iš svarbiausių siekinių. Atrodo, netoli ta diena, kai turėsime ir lietuviškąją naršyklę.

Šiuo metu Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje, populiariausia yra kartu su „Windows” operacine sistema platinama „Internet Explorer” naršyklė. Kompanija „Microsoft“ 2002 m. kovo mėnesį išleido ir iš dalies sulietuvintą „Windows XP“ versiją, kurioje yra į lietuvių kalbą išversta „Internet Explorer“ naršyklė. Lituanizavimo metu apsiribota vien tik vertimu – dėmesio neskirta naršyklės naudojimui Lietuvoje.

Kita sparčiai populiarėjanti naršyklė „Opera“ leidžiama įvairiomis kalbomis. Kūrėjų svetainėje www.opera.com galima rasti priedų, su kuriais programa veikia norima kalba. „Opera“ išversta į 27 tautų kalbas, tarp kurių galima rasti čekų, lenkų, ukrainiečių ir net … estų, bet ilgame sąraše nėra lietuvių kalbos.

„Netscape“ yra antra pasaulyje pagal populiarumą naršyklė. 1998 metų sausį naršyklės leidėja „Netscape Communications“ paskelbė, jog visi rinkinio, į kurį įeina naršyklė, elektroninio pašto programa bei tinklapių redaktorius, pirminiai tekstai bus skelbiami nemokamai. Originalus pradinis „Netscape Navigator“ pavadinimas buvo „Mozilla“. Būtent šiuo vardu pavadintas tarptautinis projektas, per ketverius metus „Mozillą“ pavertęs savarankiška programa.

Vienas svarbiausių „Mozillos“ uždavinių – programų rinkinio pritaikymas. Šiuo metu „Mozilla“ verčiama į 77 kalbas. Sulietuvinti programą ėmėsi Matematikos ir informatikos instituto informatikos metodologijos skyriaus grupė, jau turinti tokio darbo patirties. Oficialioje lietuviškoje „Mozillos“ svetainėje http://aldona.mii.lt/pms/lok/mozilla dabar galima rasti darbinę sulietuvintą rinkinio 1.1 versiją. Pasak darbo grupės vadovo Gintauto Grigo, už poros savaičių turėtų pasirodyti galutinė platinti skirta lietuviška „Mozilla 1.1“. Šiuo metu baigiami redaguoti tekstai.

Programų rinkinio lituanizacija užtruko („Mozilla 1.0“ pasirodė vasaros pradžioje), nes darbo metu susidurta su įvairiomis problemomis. Vienu iš didžiausių sunkumų G. Grigas pavadino netvarkingumą, kuriuo pasižymi daugelis atvirojo kodo programų. Be to, ne visus reikalingus vertimui terminus galima rasti aprobuotose žodynuose. Todėl dažnai tenka kreiptis pagalbos į kalbininkus, ieškoti atitinkamų pavyzdžių jau anksčiau išverstose programose. Kartu su informatikos metodologijos skyriaus grupe nuolat dirba profesionali redaktorė ir terminologė.

Pasak Gintauto Grigo, „Mozillos“ lituanizavimu siekiama, kad eilinis kompiuterio vartotojas turėtų suprantama kalba bendraujančią naršyklę ir pašto programą, kuria būtų galima rašyti ir skaityti lietuviškus laiškus. „Mozilla“ veikia ne tik „Windows”, bet ir „Linux“ bei „MacOS“ operacinėse sistemose, todėl nebus nuskriausti ir alternatyvių sistemų vartotojai.

Lituanizuojant „Mozillą“, neapsiribojama vien meniu, dialogo langų užrašų, pranešimų vertimu. Taip pat išverstas elektroninis žinynas bei stengiamasi visapusiškai naršyklę pritaikyti Lietuvos vartotojui: įdėtas lietuviškas adresynas su nuorodomis į svarbiausius lietuviškus puslapius, parinktos lietuvių kalbai tinkamos koduotės ir kitos nuostatos. Jau darbinėje versijoje, greta pasaulinių paieškos sistemų („Google“ ar „Netscape Search“) vartotojas gali tiesiai iš naršyklės kortelės naudotis ir lietuviškųjų – „Search.lt“ bei „Seklio“ – paieškomis.

Su dabartine „Mozilla“ galėsite ne tik naršyti internete bei rašyti elektroninius laiškus, bet ir skaityti naujienų grupių pranešimus, kalbėtis pokalbių svetainėse, tvarkyti savo adresų archyvą. Papildomai galite įdiegti ir priedą „Kalendorius 0.9“, kuris padės planuoti darbotvarkę bei prisiminti svarbius susitikimus. Dabar visą tai galite daryti lietuviškai. Negana to, jums nebereikės sukti galvos dėl netinkamo lietuviškų raidžių interpretavimo bei nebereikės papildomai nustatyti koduočių, jei norėsite naudoti lietuviškus rašmenis elektroniniame pašte. Visa tai jums padės atlikti pritaikyta Lietuvai „Mozilla“.

Autorius: Simonas Bartkus

Paskelbta interneto žurnale: „5CI Online“. Interneto puslapio kopija nėra išlikusi, bandykite archive.org 

Galite sekti šio įrašo komentarus per RSS.

1 komentaras

  1. Dovys - 2011 10 29, 22:28

    Ar yra kokia nors lietuviu sukurta naršyklė?

Leave a reply