Archive for 5 gruodžio, 2007

Viešųjų ryšių krizės valdymas Mykolo Riomerio universitete

Plačiai nuskambėjo įvykis, kuomet studento vairuojamas automobilis Vilniuje, Ateities gatvėje, ignoruodamas raudoną šviesoforo signalą, partrenkė pėsčiajį, kuris žuvo. Nežinia kodėl, bet daugelis žiniasklaidos priemonių vairuotoją įvardino kaip Mykolo Riomerio universiteto studentą. Galbūt šis gandas įvyko savaime, kadangi įvykis įvyko šalia Mykolo Riomerio universiteto, galbūt vienas žurnalistas kažkur nugirdo, kiti patikėjo ir nusirašė.

Kadangi mėgstu stebėti pranešimų spaudai srautą ir RSS prenumeruoju organizacijų pranešimus spaudai, šiandien užkliuvo akis už pranešimo, kuris pavadintas: „KIENO PRESTIŽAS… VERTESNIS?”. Taip, taip, taip ir parašyta. Didžiosiomis raidėmis.

Pranešimą pasirašo Mykolo Riomerio universiteto Viešųjų ryšių centro direktorė, kurią aš, būdamas vadovu, atleisčiau iš darbo iš karto. Vien jau tai, jog pranešimas parašytas pažeidžiant kalbos kultūros reikalavimus, kas yra neatleistina iš valstybės pinigų gyvenančiai įstaigai, be to, mokslo įstaigai, kuri turi Kalbos kultūros katedrą, kuri užsiima aukštojo mokslo siekiančių piliečių kalbos kultūros ugdymu.

Be to, kaip viešųjų ryšių profesionalė, universiteto centro direktorė daro aibę klaidų. Siūlau susipažinti su visu pranešimo tekstu:

KIENO PRESTIŽAS… VERTESNIS?

Pastarosiomis dienomis didelio atgarsio susilaukė autoįvykis, kai devyniolikmetis studentas M.L. Vilniaus mieste, Ateities gatvėje, nesustojo priešais perėją reguliuojančio šviesoforo raudoną signalą, partrenkė moterį ir pabėgo iš įvykio vietos, vertintinas ne tik Baudžiamojo Kodekso straipsniais.
Keletą dienų inicialais įvardijamas asmuo (mat, jam tokią apsaugą garantuoja Asmens duomenų apsaugos įstatymas) buvo pristatinėjamas kaip Mykolo Romerio universiteto studentas. Gal būt, vien todėl, kad įvykis fiksuotas toje pačioje gatvėje, kurioje įsikūręs universitetas. Visą savaitę neigiamame kontekste žiniasklaidoje linksniuojamas Mykolo Romerio universiteto vardas.
Šiandien paskelbtame Vilniaus apygardos prokuratūros pranešime spaudai patvirtinama, jog avariją padaręs M.L. yra Vilniaus universiteto Teisės fakulteto studentas.
Niekam nekelia abejonių, kad nei universitetas, nei darbovietė nėra auklėjimo įstaigos ir neprivalo atsakyti už asmens poelgius. Vienok, verta prisiminti, jog prisidengimas kito žmogaus vardu, manipuliavimas įstaigos arba organizacijos prestižu –gilesnė problema, kelianti klausimą, kieno – nusikaltusio asmens ar universiteto – prestižas vertesnis bei užtraukianti atsakomybę už garbės ir orumo įžeidimą.

Kontaktinis asmuo:
Valentina Jakimavičienė
Viešųjų ryšių centro direktorė
Mykolo Romerio universitetas
Tel.: 2714 534, 8686 84767
rvisuom@mruni.lt; valent@mruni.lt

Be kalbos kultūros klaidų, šiame pranešime daromos bent šešios labai didelės viešųjų ryšių klaidos, kokių viešųjų ryšių profesionalai paprastai nedaro:

1. Krizę reikia valdyti iš karto. Įvykis atsitiko daugiau nei prieš savaitę. Jeigu nori imtis valdytis krizę, turi tai daryti iš karto. Po savaitės jau gali ramiai laukti, kad kuo greičiau šį įvykį visi pamirš. Paleisdamas tokį pranešimą, tik dar kartą iškelsi šią temą į viešumą.

2. Slėpkite emocijas. Skaitydamas šį pranešimą taip ir matau besipiktinančią moterį, rėkiančią ant žurnalistų.

3. Kam dar apeliuoti į kažkokias visuomenės problemas, jeigu jau pareiškėte, jog universitetas čia niekuo dėtas. Be to, nekaltų žmonių žūtis pėsčiųjų perėjose yra keliasdešimt kartų didesnė problema negu „prisidengimas kito žmogaus vardu, manipuliavimas įstaigos arba organizacijos prestižu”.

4. Atsakykite į klausimą – kam šis pranešimas skirtas? Jeigu visuomenei, tai žinote, jog visuomenė pranešimų spaudai neskaito. Jie skaito tai, ką jiem „perduoda” žurnalistai. Kokį straipsnį gali parašyti žurnalistas remdamasis šiuo jūsų pasiūlymu temai?

5. Suformuluokite tikslų pranešimo spaudai pavadinimą. Kadangi taip jau atsitiko, kad jis mane „užkabino” ir perskaičiau pranešimą, tai net ir dabar negaliu suprasti, ką pavadinimas reiškia.
6. Nepūskite krizės dar didesnės negu ji yra. Jeigu žurnalistai ir nebūtų pranešę, jog tai yra Mykolo Riomerio universiteto studentas, tai bent jau aš asmeniškai būčiau vien „avarija įvyko Ateities gatvėje”, „studentas” susiejęs su Mykolo Riomerio universitetu. Manau ne aš vienas. Kitą vertus, kuomet atsitinka gatvėse tokie žiaurūs įvykiai, visiškai tampa nesvarbu, ar vairuotojas buvo „Mykolo Riomerio”, „Vilniaus Universiteto” ar „Kembridžo” studentas ir tai yra tik smulkmena pranešimuose apie šį žiaurų įvykį. Štai tokie garsūs pareiškimai tik atkreipia dėmes į tokias detales.